Uređena plaža Salakovac

Vještačko jezero Salakovac, nastalo 1981. godine, smješteno je u istoimenom naselju sjeverno od Mostara. Maksimalna dužina jezera je 20 kilometara, a na određenim dijelovima je duboko čak do 40 metara. Naučna istraživanja o navedenom jezeru su dokazala da ovaj ekosistem naseljava čak 9 vrsta ribe, a uočljivo je i povećanje broja novih vrsta ribe u ovom jezeru. Pored ekološkog značaja, Salakovac nudi i ogroman rekreativni sadržaj za stanovništvo, a novim inovacijama i uređenjem glavne plaže, ovaj lokalitet je postao pravo mamac za građane širom Grada Mostara koji ga posjećuju, kako bi uz ugodnu atmosferu i ambijent, na najbolji način proveli svoje slobodno vrijeme.

Prema riječima mještana koji su učestvovali na akcijama uređenja plaže, navode kako posebnu zahvalnost za doprinos duguju ribogojilištu „Salmon“ koji su konstantno bili prisutni i spremni da ponude svoju pomoć učesnicima akcije. Također, ističu kako realizacija projekta predstavlja motivaciju za dalji rad i doprinos lokalnoj zajednici u budućnosti.