Džamija u Gornjoj Drežnici (VIDEO)

Džamija i mekteb u Gornjoj Drežnici kod Mostara

Sve do 1903. godine u Gornjoj Drežnici i zaseocima koji joj gravitiraju, nije bilo džamije. Do ovog vremena klanjalo se na vani, po kućama i od 1895. godine u mektebu. Džamiju u Gornjoj Drežnici sagradio je Mujaga Komadina (1839 – 1925) 1903. godine. On je više godina bio gradonačelnik Mostara i kao markantna i veoma zaslužna ličnost zauzima vidno mjesto u kulturnoj lstoriji Mostara u prve dvije decenije ovog stoljeća.

 

Pored džamije, on je još podigao mekteb, banju, most i nekoliko impozantnih građevina u Mostaru. Umro je 1925. godine u Mostaru i pokopan kod Lakišića džamije u Ričini gdje mu se nekropola i sada nalazi. Džamija je sagrađena u mahaili Podglavici a Iocirana je na zemljištu kojeg je u tu svrhu darovao Mehmed Huseljić 9). Građena je od lomljenog kamena i ima oko 12 metara visoku munaru četvrtasta oblika. Svečano otvorenje džamije obavljeno je 13. novembra 1903. Godine 10).

I ova džamija i mekteb uz nju oštećeni su u toku rata, kojom prilikom su polupani prozori i vrata i uništen sav inventar u njima 11). Poslije 1945. godine ovi objekti su opravljeni i danas služe svojoj svrsi. Muslimani Gornje Drežnice su 1895. godine sagradili mekteb u mahali Podglavici u kome se do 1903. klanjalo i djeca učila 12). Zgrada se nalaza neposredno uz džamiju i do danas  je više puta popravljana.

Ovdje treba još spomemiti da je Ahmed Muminović um. lbrahima iz Gornje Drežnice uvakufio jednu njivu kod mekteba za potrebe njegovog održavanja 13). U Bunčićima i Striževu postojale su stare mektebske zgrade koje su 1910. godine bile dotrajale pa su popravljene. 14) Ne zna se kad su one sagrađene a ni čije su zadužbine, Mekteb u Bunčićima je davno srušen. Njegovo zemljište je prodano i novac utrošen u džamiju u Gornjoj Drežrnici. Muslimani Striževa su sagradili novu zgradu na ruševinama starog mekteba koja im danas služi za potrebe održavanja vjerske obuke i za mesdžid. Kad govorimo o islamskim spomenicma Drežnice ovdje treba još spomenuti da su na rijeci Drežanki, koja je duga 25 km. podignuta za vrijeme turske uprave i dva kamena mosta.

Jedan je bio sagrađen »kod Gaza«, blizu ušća Drežanke u Neretvu, a drugi pola sata uzvodno. Prvi most se nalazio na putu koji je od Mostara vodio dolinom Neretve prema Konjicu. Jedan mali kameni most na jedan luk nalazi se na Grabovici koja se ulijeva u Neretvu kao njena desna pritoka. Oba ova mosta sagrađena su prije 1842. godine, jer je preko njih u spomenutoj godini prešao Ivan Frano Jukić, kada je iz Mostara putovao za Sarajevo 15).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.